Siirry suoraan sisältöön.

Metsien Suomi teki jälleen kerran vaikutuksen yleisöön – televisiomainos keräsi ennätysmäärän katsojia

Metsien Suomi onnistui tammikuussa rikkomaan omat katsojaennätyksensä. Kampanjan tv-mainos tavoitti liki 20 miljoonaa kontaktia.

Metsien Suomen tammikuun kampanjan pääroolissa oli kirjaimellisesti puu. Lapsinäyttelijöiden tähdittämällä televisiomainoksella Metsien Suomi halusi herättää tunteita ja kiinnostuksen metsien kestävään käyttöön.

”Seurantatutkimuksen mukaan peräti 42 prosenttia vastaajista muisti nähneensä Metsien Suomen mainoksen. Valtaosa eli 67 prosenttia muisti mainoksen televisiosta”, kertoo Metsien Suomen projektipäällikkö Kaarina Aro.

Myös muut kampanjan tunnusluvut olivat jälleen kerran vaikuttavia. Metsien Suomesta pidettiin: 73 prosenttia vastaajista piti Metsien Suomesta paljon tai hyvin paljon. 69 prosenttia piti hanketta vakuuttavana ja 71 prosenttia luotettavana.

”Erityisesti Metsien Suomen onnistumisesta kertoo se, että jokaisen kuuden tähänastisen kampanjan jälkeen suhtautuminen myönteisemmin metsien kestävään käyttöön on kasvanut. Tällä kertaa näin koki 60 prosenttia vastaajista”, Aro sanoo.

Hänen mukaansa seurantatutkimuksen tuloksiin saattoi kuitenkin heijastua tällä kertaa entistä vahvemmin uutisointi ja yhteiskunnallinen keskustelu muun muassa luontokadosta ja hiilinieluista. Esimerkiksi kysymykseen, paljonko Suomessa hakataan puuta verrattuna puuston kasvuun, vastaajista peräti 34 prosenttia uskoi puuta hakattavan kasvua enemmän, vaikka todellisuudessa puuta hakataan kasvua vähemmän.

Metsien Suomi -tv-mainoksen kuvaukset joulukuussa 2022. Kuva: Vilma Issakainen
Metsien Suomi -tv-mainokset kuvauksen joulukuussa 2022. Kuva: Vilma Issakainen

Some tavoitti nuoret

Myös maksetussa somemainonnassa saavutettiin ennätyksellisen paljon kontakteja. Somen kautta tavoitettiin nuoria aikuisia, joita on vaikeampi tavoittaa muiden kanavien kautta. Esimerkiksi Instagramissa Metsien Suomen huomasivat parhaiten 18–24-vuotiaat.

Kaikille yli 18-vuotilaille suomalaisille suunnattu kampanja herätti erityisesti 25–34-vuotiaiden miesten kiinnostuksen lisätietoon. He klikkasivat useimmiten mainoksista Metsien Suomen sivustolle.

Tietoa kampanjan teemoista löytyi hankkeen omilta verkkosivuilta sekä Ilta-Sanomien mainososion niin sanotuista natiiviartikkeleista, jotka keräsivät yli 100 000 lukijaa. Huomionarvoista oli myös artikkelien parissa vietetty aika. Juttuja metsäkoneenkuljettajasta, metsään sijoittamisesta ja ligniinin tarjoamista ratkaisuista luettiin pitkään. Natiiviartikkelien vaikuttavuusraportin avoimissa vastauksissa juttuja kehuttiin niiden tarjoamasta kiinnostavasta ja uudesta tiedosta.

Metsien Suomen tammikuun mainoskampanja oli toistaiseksi hankkeen viimeinen. Kaikkien kuuden kampanjan materiaalit ovat kuitenkin jokaisen käytettävissä metsien kestävästä ja moniarvoisesta käytöstä viestimiseen. Hankkeen etusivulta löytyvät sekä videot, podcastit että kampanjoiden faktat ja sloganit. Materiaalipankissa on upeita kuvia käytettäväksi somessa. Myös Ilta-Sanomien mainososion natiiviartikkelit ovat luettavissa myös kampanjoinnin päätyttyä.

Syyskampanja vahvisti Metsien Suomen suosiota

Metsien Suomea pidetään entistäkin sympaattisempana, selkeämpänä, vakuuttavampana, luotettavampana sekä informatiivisempana hankkeena. Useampi kuin neljä viidestä marras-joulukuun kampanjan havainneesta aikuisesta piti Metsien Suomesta joko hyvin paljon tai paljon.

Metsien Suomen jo neljäs kampanja toteutettiin marras-joulukuussa 2021.

Kerroimme siitä, miten metsä merkitsee meille suomalaisille hyvinvointia, kotien lämpöä ja toimeentuloa. Kampanjan viestit näkyivät reilun parin viikon ajan televisiossa, digitaalisissa ulkomainoksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Aihepiirit olivat tuttuja edellisistä kampanjoista, mutta nyt ne herättivät aiempaakin enemmän huomiota. Jopa 72 prosenttia kampanjan seurantatutkimukseen vastanneista aikuisista kertoi kampanjan herättäneen kiinnostuksen. Valtaosa vastaajista koki Metsien Suomen viestien erottuvan muusta informaatiosta.

Jopa 74 prosenttia koki suhtautumisensa muuttuneen selvästi myönteisemmäksi metsien kestävää käyttöä kohtaan.

Kuva: Matti Immonen

Kampanja sai jälleen kokonaisuudessaan hyvin positiivisen vastaanoton. Vastaajista 84 prosenttia kertoi pitävänsä Metsien Suomesta joko hyvin paljon tai paljon. Lähes yhtä moni, 83 prosenttia, piti kampanjaa luotettavana ja sitä pidettiin myös entistä sympaattisempana, selkeämpänä, vakuuttavampana, sekä informatiivisempana. Alle 5 prosenttia vastaajista koki hankkeen ärsyttäväksi tai hämmentäväksi.

Kysyimme myös, saiko syyskampanja suhtautumaan myönteisemmin metsien kestävään käyttöön. Peräti 74 prosenttia koki suhtautumisensa muuttuneen selvästi myönteisemmäksi.

Metsien Suomen tunnettuudesta voi kertoa myös se, että hankkeen esittämät faktat tunnetaan yhä paremmin. Esimerkiksi suomalaisten tietämys puun erilaisista käyttökohteista on selvästi monipuolistunut. Liki 40 prosenttia tiesi nyt, että Suomessa istutetaan vuosittain 150 miljoonaa puuta, kun hankkeen aluksi oikean luvun valitsi vain 31 prosenttia vastaajista.

Seurantatutkimuksen toteutti markkinointitutkimusyhtiö Synoint haastattelututkimuksena, jonka otanta oli 1006 henkilöä.

Metsien Suomi lisäsi myönteisyyttä metsien käyttöä kohtaan

Metsien Suomi yllätti alkukesästä suomalaiset iloisesti. Kampanjaa pidettiin selkeänä ja luotettavana ja TV-mainoksia mieleenpainuvina.

Metsien Suomi -hankkeen seurantatutkimuksen tuloksissa näkyy, että kampanjointi kannattaa. Verrattuna viime syksyn kampanjaan, likimain kaikki vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat.

Hankkeen tunnisti lähes yhtä moni kuin kesäkuussa 2020 ja selvästi useampi kuin marraskuun 2020 kampanjan jälkeen. Tuoreimmassa tutkimuksessa yleisarvio hankkeesta oli mittaushistorian paras.

Metsien Suomi ilahduttaa

Kampanja sai valtaosan vastaajista kiinnostumaan metsien käytöstä ja mikä tärkeintä: selvästi yli 60 prosenttia vastaajista suhtautui kampanjan johdosta myönteisemmin metsien käyttöön.

Kampanja myös tunnistettiin. Erityisen hyvin tunnistettiin TV-kampanja ja samankaltaista materiaalia käyttänyt sosiaalisen median kampanja. YouTubessa kasvatti tunnettuuttaan selvästi.

Onnistunut viestintä kykenee vetoamaan vastaanottajan tunteisiin ja sitä kautta puhumaan myös faktoista. Metsien Suomi onnistui tässä jälleen erittäin hyvin: kampanja yllätti kohdeyleisön iloisesti mutta onnistui olemaan yleisön mielestä myös hyvin informatiivinen ja selkeä, jopa enemmän kuin aiemmat kampanjat.

Metsien Suomen kampanja kertoi muun muassa somessa uusin kuvin metsissä tehtävästä työstä.

Kuva: Matti Immonen

Tällainen ei kuitenkaan onnistu, ellei kampanjointi erotu muusta mainonnasta. Vastaajien mukaan Metsien Suomi erottui selvästi muusta viestintäkanavilla esillä olleesta mainonnasta.

Jopa yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä Metsien Suomen kampanjasta. Yli 65 prosenttia piti sitä sympaattisena.

Metsien Suomi x Billebeino vetää edelleen

Sosiaalisessa mediassa Metsien Suomi näkyi laajasti Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja Googlessa. Kaikki valitut kanavat toimivat hyvin ja niissä tavoitettiin onnistuneesti suuri yleisö. Sosiaalisessa mediassa pidettiin erityisesti Metsien Suomen videoista ja Instagramin Stories-julkaisuista.

Myös Metsien Suomi x Billebeino -tuotteiden arvonta oli somekampanjan hitti.

Metsien Suomen uusi TV-mainos keräsi YouTubessa peräti yli 81 000 katselukertaa. Kampanjat toivat myös hyvin yleisöä Metsien Suomen verkkosivuille.

Metsien Suomen tilaaman seurantatutkimuksen teki Syno International ja siinä haastateltiin verkkopaneelissa tuhatta suomalaista, mikä on edustava otos kohderyhmästä, aikuisikäisistä suomalaisista. Tiedot sosiaalisen median kampanjasta tuotti Metsien Suomen yhteistyökumppani Kuulu.

Metsien Suomi jatkaa kampanjointiaan ensi syksynä.