Siirry suoraan sisältöön.

Syyskampanja vahvisti Metsien Suomen suosiota

Metsien Suomea pidetään entistäkin sympaattisempana, selkeämpänä, vakuuttavampana, luotettavampana sekä informatiivisempana hankkeena. Useampi kuin neljä viidestä marras-joulukuun kampanjan havainneesta aikuisesta piti Metsien Suomesta joko hyvin paljon tai paljon.

Metsien Suomen jo neljäs kampanja toteutettiin marras-joulukuussa 2021.

Kerroimme siitä, miten metsä merkitsee meille suomalaisille hyvinvointia, kotien lämpöä ja toimeentuloa. Kampanjan viestit näkyivät reilun parin viikon ajan televisiossa, digitaalisissa ulkomainoksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Aihepiirit olivat tuttuja edellisistä kampanjoista, mutta nyt ne herättivät aiempaakin enemmän huomiota. Jopa 72 prosenttia kampanjan seurantatutkimukseen vastanneista aikuisista kertoi kampanjan herättäneen kiinnostuksen. Valtaosa vastaajista koki Metsien Suomen viestien erottuvan muusta informaatiosta.

Jopa 74 prosenttia koki suhtautumisensa muuttuneen selvästi myönteisemmäksi metsien kestävää käyttöä kohtaan.

Kuva: Matti Immonen

Kampanja sai jälleen kokonaisuudessaan hyvin positiivisen vastaanoton. Vastaajista 84 prosenttia kertoi pitävänsä Metsien Suomesta joko hyvin paljon tai paljon. Lähes yhtä moni, 83 prosenttia, piti kampanjaa luotettavana ja sitä pidettiin myös entistä sympaattisempana, selkeämpänä, vakuuttavampana, sekä informatiivisempana. Alle 5 prosenttia vastaajista koki hankkeen ärsyttäväksi tai hämmentäväksi.

Kysyimme myös, saiko syyskampanja suhtautumaan myönteisemmin metsien kestävään käyttöön. Peräti 74 prosenttia koki suhtautumisensa muuttuneen selvästi myönteisemmäksi.

Metsien Suomen tunnettuudesta voi kertoa myös se, että hankkeen esittämät faktat tunnetaan yhä paremmin. Esimerkiksi suomalaisten tietämys puun erilaisista käyttökohteista on selvästi monipuolistunut. Liki 40 prosenttia tiesi nyt, että Suomessa istutetaan vuosittain 150 miljoonaa puuta, kun hankkeen aluksi oikean luvun valitsi vain 31 prosenttia vastaajista.

Seurantatutkimuksen toteutti markkinointitutkimusyhtiö Synoint haastattelututkimuksena, jonka otanta oli 1006 henkilöä.