Siirry suoraan sisältöön.

Skogens Finland

Det är en plats för utfärder, bärplockning, jakt, strövtåg med hunden, en plats att njuta av naturen.
Det är en arbetsplats, en inkomstkälla och en investering i framtiden.
Det är en skattkista av mångfald.
Den producerar hållbara lösningar för vår vardag.

Det är skogen.
Allt detta berättar Skogens Finland.

Skogens Finland är skogsbranschens gemensamma kommunikationsprojekt som startar i offentligheten i maj 2020. Projektets kampanjer ska väcka oss till insikt och diskussion om skogens roll för allting vi har i Finland. 

Skogens Finland berättar om hållbarheten i användningen av de nordliga skogarna och om de lösningar som användningen erbjuder.  Kampanjen offentliggörs för första gången i maj, och då kommer skogen att synas och höras i bland annat televisionen och radion, i utereklamer och i sociala medier. 

Skogens Finland uppdaterar vår uppfattning om modernt skogsbruk.  Det presenterar produkter man inte kunnat ana att framställts med hjälp av trä:

 •  Lavoarer
 • Salladsomslag av plast 
 • Senap och ketchup
 •  Tandkräm och läkemedelstabletter
 •  Gipsningsmaterial som ersätter gips

 I utereklamerna och i sociala medier berättas överraskande fakta om Finlands skogar och det finländska skogsbruket:

 • I Finland planteras varje år 150 000 000 träd
 • Finländaren bor i medeltal 700 meter från närmaste skog
 • 75 procent av Finlands areal består av skog
 • Över hälften av Europas strikt skyddade skogar ligger i Finland
 • I Finlands skogar finns över dubbelt mera virke än 50 år sedan
 • I stället för ett avverkat träd planterar man i Finland fyra nya träd

Uppgifterna förklaras på Skogens Finlands webbplats.  Om de väcker fler frågor, hittas tilläggsuppgifter och källor i artiklarna på webbplatsen.  Man kan också gärna bekanta sig med forest.fi-webbtidningens Q&A-sida. 

Med i klimatarbetet

Skogens Finland har som mål att överraska, väcka intresse för skogen och uppmuntra oss att diskutera en hållbar användning av skogen. Ett konkret element i kampanjen är en frötallrik som under försommaren 2020 delas ut i tiotusentals exemplar runtom i Finland.

Tallriken innehåller sex tallfrön och den fungerar också som växtunderlag för fröna. Den ger var och en av oss möjlighet att delta i klimatarbetet. Ett nyplanterat träd binder under tiden det växer upp till ett fullvuxet träd lika mycket koldioxid från atmosfären som en vanlig familjebil släpper ut under 5000 körkilometer. Också du kan delta. Frötallriken ger dig en anledning att ta upp skogens betydelse till diskussion. Du kan dela informationen i din egen organisation eller på sociala medier, t.ex. genom att dela bilder du tagit av skogen eller genom att lyfta fram lösningar, som skogen producerar för oss alla. 

Finansiärer för Skogens Finland

Projektet Skogens Finland finansieras av många instanser inom skogsbranschen, såsom Finlands Skogsstiftelse, Skogsindustrin rf, Forststyrelsen, MTK, Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands skogscentral, Träförädlingsingenjörerna rf och Stiftelsen Metsämiesten Säätiö. Dessutom har bl.a. Pappersförbundet och Industrifacket deltagit i planeringen av kampanjen. Projektet leds av Finska Forstföreningen.

 Ytterligare uppgifter:

Kaarina Aro, projektchef,
 tfn +358 50 374 5677, 
kaarina.aro(at)metsiensuomi.fi 

Anna Kauppi, kommunikationschef, 
tfn +358 400 702 102, 
anna.kauppi(at)metsiensuomi.fi