Siirry suoraan sisältöön.

Metsien Suomi lisäsi myönteisyyttä metsien käyttöä kohtaan

Metsien Suomi yllätti alkukesästä suomalaiset iloisesti. Kampanjaa pidettiin selkeänä ja luotettavana ja TV-mainoksia mieleenpainuvina.

Metsien Suomi -hankkeen seurantatutkimuksen tuloksissa näkyy, että kampanjointi kannattaa. Verrattuna viime syksyn kampanjaan, likimain kaikki vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat.

Hankkeen tunnisti lähes yhtä moni kuin kesäkuussa 2020 ja selvästi useampi kuin marraskuun 2020 kampanjan jälkeen. Tuoreimmassa tutkimuksessa yleisarvio hankkeesta oli mittaushistorian paras.

Metsien Suomi ilahduttaa

Kampanja sai valtaosan vastaajista kiinnostumaan metsien käytöstä ja mikä tärkeintä: selvästi yli 60 prosenttia vastaajista suhtautui kampanjan johdosta myönteisemmin metsien käyttöön.

Kampanja myös tunnistettiin. Erityisen hyvin tunnistettiin TV-kampanja ja samankaltaista materiaalia käyttänyt sosiaalisen median kampanja. YouTubessa kasvatti tunnettuuttaan selvästi.

Onnistunut viestintä kykenee vetoamaan vastaanottajan tunteisiin ja sitä kautta puhumaan myös faktoista. Metsien Suomi onnistui tässä jälleen erittäin hyvin: kampanja yllätti kohdeyleisön iloisesti mutta onnistui olemaan yleisön mielestä myös hyvin informatiivinen ja selkeä, jopa enemmän kuin aiemmat kampanjat.

Metsien Suomen kampanja kertoi muun muassa somessa uusin kuvin metsissä tehtävästä työstä.

Kuva: Matti Immonen

Tällainen ei kuitenkaan onnistu, ellei kampanjointi erotu muusta mainonnasta. Vastaajien mukaan Metsien Suomi erottui selvästi muusta viestintäkanavilla esillä olleesta mainonnasta.

Jopa yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä Metsien Suomen kampanjasta. Yli 65 prosenttia piti sitä sympaattisena.

Metsien Suomi x Billebeino vetää edelleen

Sosiaalisessa mediassa Metsien Suomi näkyi laajasti Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja Googlessa. Kaikki valitut kanavat toimivat hyvin ja niissä tavoitettiin onnistuneesti suuri yleisö. Sosiaalisessa mediassa pidettiin erityisesti Metsien Suomen videoista ja Instagramin Stories-julkaisuista.

Myös Metsien Suomi x Billebeino -tuotteiden arvonta oli somekampanjan hitti.

Metsien Suomen uusi TV-mainos keräsi YouTubessa peräti yli 81 000 katselukertaa. Kampanjat toivat myös hyvin yleisöä Metsien Suomen verkkosivuille.

Metsien Suomen tilaaman seurantatutkimuksen teki Syno International ja siinä haastateltiin verkkopaneelissa tuhatta suomalaista, mikä on edustava otos kohderyhmästä, aikuisikäisistä suomalaisista. Tiedot sosiaalisen median kampanjasta tuotti Metsien Suomen yhteistyökumppani Kuulu.

Metsien Suomi jatkaa kampanjointiaan ensi syksynä.