Siirry suoraan sisältöön.

Syyskampanja vahvisti Metsien Suomen suosiota

Metsien Suomea pidetään entistäkin sympaattisempana, selkeämpänä, vakuuttavampana, luotettavampana sekä informatiivisempana hankkeena. Useampi kuin neljä viidestä marras-joulukuun kampanjan havainneesta aikuisesta piti Metsien Suomesta joko hyvin paljon tai paljon.

Metsien Suomen jo neljäs kampanja toteutettiin marras-joulukuussa 2021.

Kerroimme siitä, miten metsä merkitsee meille suomalaisille hyvinvointia, kotien lämpöä ja toimeentuloa. Kampanjan viestit näkyivät reilun parin viikon ajan televisiossa, digitaalisissa ulkomainoksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Aihepiirit olivat tuttuja edellisistä kampanjoista, mutta nyt ne herättivät aiempaakin enemmän huomiota. Jopa 72 prosenttia kampanjan seurantatutkimukseen vastanneista aikuisista kertoi kampanjan herättäneen kiinnostuksen. Valtaosa vastaajista koki Metsien Suomen viestien erottuvan muusta informaatiosta.

Jopa 74 prosenttia koki suhtautumisensa muuttuneen selvästi myönteisemmäksi metsien kestävää käyttöä kohtaan.

Kuva: Matti Immonen

Kampanja sai jälleen kokonaisuudessaan hyvin positiivisen vastaanoton. Vastaajista 84 prosenttia kertoi pitävänsä Metsien Suomesta joko hyvin paljon tai paljon. Lähes yhtä moni, 83 prosenttia, piti kampanjaa luotettavana ja sitä pidettiin myös entistä sympaattisempana, selkeämpänä, vakuuttavampana, sekä informatiivisempana. Alle 5 prosenttia vastaajista koki hankkeen ärsyttäväksi tai hämmentäväksi.

Kysyimme myös, saiko syyskampanja suhtautumaan myönteisemmin metsien kestävään käyttöön. Peräti 74 prosenttia koki suhtautumisensa muuttuneen selvästi myönteisemmäksi.

Metsien Suomen tunnettuudesta voi kertoa myös se, että hankkeen esittämät faktat tunnetaan yhä paremmin. Esimerkiksi suomalaisten tietämys puun erilaisista käyttökohteista on selvästi monipuolistunut. Liki 40 prosenttia tiesi nyt, että Suomessa istutetaan vuosittain 150 miljoonaa puuta, kun hankkeen aluksi oikean luvun valitsi vain 31 prosenttia vastaajista.

Seurantatutkimuksen toteutti markkinointitutkimusyhtiö Synoint haastattelututkimuksena, jonka otanta oli 1006 henkilöä.

Kesäkampanja yllätti tuloksillaan

Metsien Suomen kesän 2021 kampanja onnistui jopa odottamattoman hyvin. Toukokuun lopussa alkanut ja juhannukseen asti kestänyt kampanja saavutti oleellisimman: lähes 70 prosenttia kampanjan havainneista muutti suhtautumistaan metsien käyttöön myönteisemmäksi.

Kampanjan huomioarvo oli suuri: puolet aikuisista suomalaisista huomasi sen ja suurimman huomioarvon kampanja saavutti alle 30-vuotiaiden joukossa.

Kun kampanjaa vedettiin monella kanavalla yhtaikaa, myös sitä tutkittiin, miten kanavat tukivat toisiaan. Sanoman tekemän tutkimuksen mukaan jo kahdella kanavalla kampanjan havainneiden muistijälki oli selvästi suurempi kuin vain yhdellä kanavalla havainneiden, mutta niistä, jotka havaitsivat kampanjan kolmella kanavalla, jopa 90 prosenttia muisti sen.

Kampanja sai positiivisen vastaanoton. Jopa yli 80 prosenttia piti siitä. Se yllätti positiivisesti hauskuudellaan, mutta sen lisäksi 65 prosenttia piti sitä selkeänä ja 70 prosenttia vakuuttavana.

Jopa yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista piti Metsien Suomen kampanjasta.

Kuva: Matti Immonen

Kampanjaa luonnehdittiin sanoilla ”mielenkiintoinen, esittää asian hyvin ja selkeästi”. Kampanja ”on luotettava ja hyvä” – näin ajatteli 65 prosenttia vastaajista. Hyvä saavutus myös on, että kampanja aktivoi parhaiten alle 30-vuotiaita, joista 35 prosenttia kävi hankkeen verkkosivuilla.

Ulkomainosten ja sosiaalisen median lisäksi kampanja esiintyi MTV:n televisiokanavilla ja Sanoman radio- ja televisiokanavilla sekä verkkosivuilla bannereissa ja maksettuina artikkeleina. Sanoman tekemän tutkimuksen mukaan kampanja onnistui keskimääräistä paremmin kaikilla mittareilla, eri kanavat tukivat toisiaan onnistuneesti ja erityisesti radiossa tehty ohjelmayhteistyö oli tuloksekasta.

Metsien Suomesta pidettiin syksylläkin

Metsien Suomen syyskampanja levittäytyi jälleen laajasti televisioon ja sosiaaliseen mediaan lokakuun loppupuolella.

Vanhat ja tutut sekä myös uusi, metsien virkistysmerkityksestä kertova TV-mainos näkyivät MTV:n ja Discovery Channelin kanavilla lokakuun kahden viimeisen viikon aikana. Lisäksi Discovery Channel aikoo näyttää mainoksia pidempäänkin, jopa koko ensi vuoden.

Hanke näkyi samaan aikaan myös Facebookissa ja Instagramissa samaan aikaan. Sosiaalinen media ja TV-mainonta hyödynsivät samoja elementtejä ja tukivat menestyksellä toinen toisiaan. Sosiaalisessa mediassa järjestettiin myös Billebeino-tuotteiden arvonta, mikä näkyi kontaktimäärissä selvästi.

Tutkimuksen mukaan Metsien Suomesta pidettiin syksyllä yhtä paljon kuin kesälläkin.

Kuva: Jani Riekkinen

Kampanjoiden vaikuttavuutta tutkittiin seurantatutkimuksella ja sosiaalisen median tutkimuksella. Niiden perusteella voi sanoa, että Metsien Suomesta pidettiin yhtä paljon kuin kesälläkin ja viestinnässä esitetyt väitteet tunnistettiin lähes yhtä hyvin kuin alkukesän kampanjoiden jälkeenkin.

Metsien Suomen lentoasemakampanja jatkuu edelleen, niin kauan kuin sovittu kontaktiluku on saavutettu.

Metsien Suomi jatkuu myös ensi vuonna. Suunnitelmissa on ainakin TV-kampanja ja sosiaalisen median kampanja keväälle. Myös halukkuutta Metsien Suomi -siemenkiekkojen jatkotuotantoon ja levitykseen selvitetään parhaillaan laajalla rintamalla.

Metsien Suomi näkyy lokakuussa televisiossa ja somessa

Metsien Suomi -kampanja jatkuu lokakuussa televisiossa ja somessa. Tule mukaan jakamaan Metsien Suomen viestejä – apuasi kaivataan varsinkin somessa.

Päämediana syksyn kampanjassa hyödynnetään kevään tapaan televisiota, tällä kertaa kanavana toimii MTV. Mukana on vahvasti myös sosiaalinen media – Facebook, Instagram Youtube ja Google. Kampanja lähtee käyntiin 12. lokakuuta ja jatkuu aina 1. marraskuuta asti.

Kampanjan sisällöissä hyödynnetään pääosin samaa materiaalia kuin keväällä. Näemme tutut kollaasit metsien käytön merkityksestä sekä Keittiön ja Seinänaapurin nimellä kulkevat TV-mainokset. Lisäksi 19. lokakuuta alkaen mukaan tulee myös uusi, metsien tuottamaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyvää TV-mainos.

Metsien Suomi -kampanja jatkuu tänä syksynä. Päämediana syksyn kampanjassa hyödynnetään televisiota.

Kuva: Jani Riekkinen

Metsäväki osallistui kevään kampanjointiin kautta linjan erittäin aktiivisesti. Syksyn osalta kaipaamme samaa, erityisesti tietenkin sosiaalisessa mediassa. Siispä jaa, päivitä ja kommentoi – levitä sanomaa. Aktiivinen voi olla muutenkin omassa työ- ja lähipiirissä.

Samoin kuin keväällä, kampanjoiden jälkeen tehdään seurantatutkimus, jossa kysytään samoja kysymyksiä kuin kevään kampanjoiden jälkeen, parilla lisäkysymyksellä.

Metsien Suomi näkyy laajasti jo nyt ja koko syksyn ajan myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Mainospaikkoina on T2-terminaalin sisääntuloaulan Meeting point ja sen lisäksi kuusi digitaalinäyttöä ympäri lentoasemaa. Lentoasemalla kampanja alkoi 20. syyskuuta ja se jatkuu vuoden loppuun saakka. Arvioiden mukaan kontakteja, eli mahdollisuuksia nähdä mainokset syntyy T2:n Meeting pointissa 1 445 200 ja diginäyttöjen osalta 2 500 000.