Siirry suoraan sisältöön.

Metsien Suomesta pidettiin syksylläkin

Metsien Suomen syyskampanja levittäytyi jälleen laajasti televisioon ja sosiaaliseen mediaan lokakuun loppupuolella.

Vanhat ja tutut sekä myös uusi, metsien virkistysmerkityksestä kertova TV-mainos näkyivät MTV:n ja Discovery Channelin kanavilla lokakuun kahden viimeisen viikon aikana. Lisäksi Discovery Channel aikoo näyttää mainoksia pidempäänkin, jopa koko ensi vuoden.

Hanke näkyi samaan aikaan myös Facebookissa ja Instagramissa samaan aikaan. Sosiaalinen media ja TV-mainonta hyödynsivät samoja elementtejä ja tukivat menestyksellä toinen toisiaan. Sosiaalisessa mediassa järjestettiin myös Billebeino-tuotteiden arvonta, mikä näkyi kontaktimäärissä selvästi.

Tutkimuksen mukaan Metsien Suomesta pidettiin syksyllä yhtä paljon kuin kesälläkin.

Kuva: Jani Riekkinen

Kampanjoiden vaikuttavuutta tutkittiin seurantatutkimuksella ja sosiaalisen median tutkimuksella. Niiden perusteella voi sanoa, että Metsien Suomesta pidettiin yhtä paljon kuin kesälläkin ja viestinnässä esitetyt väitteet tunnistettiin lähes yhtä hyvin kuin alkukesän kampanjoiden jälkeenkin.

Metsien Suomen lentoasemakampanja jatkuu edelleen, niin kauan kuin sovittu kontaktiluku on saavutettu.

Metsien Suomi jatkuu myös ensi vuonna. Suunnitelmissa on ainakin TV-kampanja ja sosiaalisen median kampanja keväälle. Myös halukkuutta Metsien Suomi -siemenkiekkojen jatkotuotantoon ja levitykseen selvitetään parhaillaan laajalla rintamalla.

Metsien Suomen kampanja onnistui yli odotusten

Metsien Suomi -viestintähanke näkyi viime keväänä ja alkukesästä laajasti julkisuudessa esimerkiksi eri televisio- ja radiokanavilla sekä ulkomainoksissa. Kampanjat onnistuivat odottamattoman hyvin ja synnyttivät kohderyhmässä, yli 18 vuotiaissa suomalaissa enemmän kuin 72,4 miljoonaa kontaktia.

Jokaisella aikuisella suomalaisella oli siis 15 mahdollisuutta panna hanke merkille. Tuloksista päätellen he myös näkivät sen.

Kysyimme ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa esitettyjen viestien tunnettuutta ennen ja jälkeen kampanjoiden. Oikeiden vastausvaihtoehtojen osuus nousi keskimäärin 16 prosenttia. Nousu on merkittävä, kun otetaan huomioon, että hankkeen kohderyhmä on suuri, kaikki aikuiset suomalaiset.

Ilta-Sanomissa julkaistuja, maksettuja artikkeleita luettiin poikkeuksellisen paljon, jopa 200 000 kertaa. Määrä on samaa luokkaa kuin matkailualan vastaavissa mainoksissa – yleensä juuri matkailuala onnistuu tämän viestintäkanavan käytössä parhaiten.

Siemenkiekosta tuli hittituote, joka suorastaan vietiin käsisitä.

Metsien Suomen siemenkiekko suunniteltiin varta vasten hanketta varten. Siemenkiekolle on haettu malli- ja tuotesuojaa.

Mainoskampanjoita tukemaan suunniteltiin ihan oma Metsien Suomi -tuote, siemenkiekko. Ne vietiin käytännössä käsistä. 150 000 kiekosta 135 000 jaettiin K-Rautojen ja Iskujen kautta ja joistakin paikoista ne loppuivat jo ennen kuin niistä oli ehditty edes tiedottaa.

Myös sosiaalinen ja journalistinen media kiinnostui siemenkiekosta ja esimerkiksi artikkeleita julkaistiin paljon.

Billebeinon kanssa luotu crossmarketing-kampanja T-paitoineen ja kasseineen sai myös suuren suosion. Kampanjan tavoitteena oli nuorentaa alan imagoa ja siinä onnistuttiin hyvin.

Valtaosa piti kampanjoista

Mediakampanjoista pidettiin: 81 prosenttia kampanjat muistaneista piti niitä positiivisina. Ne lisäsivät tietoa ja muuttivat mielipiteitä metsäalalle suotuisammiksi: 67 prosenttia vastaajista hyväksyi väitteen, että kampanja “sai minut suhtautumaan myönteisemmin metsien käyttöön”.

Toki kampanjat aiheuttivat kritiikkiäkin, mutta odotuksiin verrattuna vähän ja siihen kyettiin hyvin vastaamaan.

Kampanjoilla tavoiteltiin keskustelunaloitetta, metsäalaa koskevien mielikuvien muokkaamista, alan yhdistämistä ja sitouttamista, yksinkertaisen faktatiedon leviämistä ja suurta yleisöä. Kaikissa näissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin.

Kampanjoiden onnistumista mitattiin paitsi hankkeen omalla lähtötaso- ja seurantatutkimuksella, myös mediayhtiöiden tutkimuksilla.

Metsien Suomi -hanketta ovat rahoittaneet Suomen Metsäsäätiö, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry., MTK, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus, Puunjalostusinsinöörit ry ja Metsämiesten säätiö.

Billebeinon Metsien Suomi -tuotteet haluttuja harvinaisuuksia?

Billebeinon perustajan Ville Leinon suunnittelemat Billebeino x Metsien Suomi -tuotteet ovat osoittautumassa halutuiksi harvinaisuuksiksi. Tuotteita on kyselty paljon, mutta tällä hetkellä tuotteita ei valitetttavasti ole myytävänä.

Miksi näin?

Tuotteet suunniteltiin alun perin käytettäväksi kampanjassa vain jaettavina tuotteima, kuten esimerkiksi palkintoina kilpailuissa. Tuotteita on myös annettu Metsien Suomi -hankkeen yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille. Jonkin verran niitä on myös jaettu erilaisissa tapahtumissa.

Suuren kysynnän vuoksi kartoimamme kuitenkin mahdollisuuksia saada tuotteita myyntiin tulevaisuudessa.

Kannattaa muuten pitää silmät auki somessa, sillä siellä saattaa hyvinkin tulla vielä syksyn mittaan kilpailuja, joissa on palkintoina Billebeinon Metsien Suomi -tuotteita.