Siirry suoraan sisältöön.

Hongankolistaja

Tuuliturbiinien lapojen valmistaminen puusta tekee tuulivoimasta entistä puhtaampaa energiaa.

Voimakkaasti kasvava tuulivoimateollisuus edistää energiantuotannon vähäpäästöisyyttä. Tuulivoimaloiden kokonaispäästöt tippuvat entisestään, kun niitä rakennetaan uusiutuvasta materiaalista puusta. Rakentamiseen sopii viilupuu eli LVL.

99 prosenttia tuulivoimalan lavasta voi olla puuta.

Suomessa sähköntuotannosta katettiin tuulivoimalla 16,7 prosenttia vuonna 2022.

Viilupuu soveltuu suuriin tuulivoimalan turbiinien lapoihin kestävyytensä ansiosta. Se on sorvatuista, tavallisesti kuusen viiluista liimaamalla valmistettu puutuote. Materiaalista valmistetaan jo tuuliturbiinien 20-metrisiä lapoja. Valtavia 80 metrin pituisia lapoja kehitetään.

Uusiutuva kotimainen puu on monin tavoin vähäpäästöisempää verrattuna tuulivoimaloiden perinteisiin rakennusmateriaaleihin. Tavallisesti tuulivoimaloihin käytetään uusiutumattomia materiaaleja, usein Kiinasta tuotua lasi- ja hiilikuitua, terästä ja teräsbetonia, jolloin tuulivoiman kokonaispäästöistä 40 prosenttia voi koostua niiden rakentamisesta.

Puun käyttäminen tuulivoimalan elementeissä vähentää päästöjä myös keveytensä vuoksi. Niiden kuljetuksissa kohteeseensa ei tarvita raskaita erikoisajoneuvoja.

Puurakentamisen etuihin kuuluu aina myös se, että puu toimii hiilivarastona koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kun puinen lapa päätyy elinkaarensa päähän, se voidaan kierrättää toisin kuin perinteiset lavat.

Puun käyttö tuulivoimaloiden rakennusmateriaalina lisää energiantuotannon kotimaisuutta. Puun käyttö lisää työllisyyttä sekä vienti- ja verotuloja Suomessa. Toistaiseksi maailmanlaajuisesti johtava tuuliturbiinien valmistaja on Kiina, jossa myös tuotetaan yli puolet maailman teräksestä.

Lapojen lisäksi viilupuusta osataan jo rakentaa myös tuulivoimaloiden runkoja. Puurakenteisen tornin on laskettu vähentävän päästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna saman korkuiseen ja -kuormitteiseen terästorniin.

Puurunko voi jopa lisätä yksittäisen voimalan tuotantomääriä, sillä puusta voidaan rakentaa jopa kolmanneksen korkeampia torneja kuin perinteisistä materiaaleista. Mitä ylemmäksi tuulivoimala kurottaa, sitä tasaisemmin sillä on tuulta.

Metsien Suomi on metsäalan yhteinen viestintähanke. Sen kampanjat herättävät huomaamaan ja keskustelemaan, kuinka metsät ovat meillä Suomessa kaikessa mukana. Metsien Suomi kertoo pohjoisten metsien käytön kestävyydestä ja käytön tarjoamista ratkaisuista, kuten uusista tuotteista ja innovaatioista.