Siirry suoraan sisältöön.

75 prosenttia Suomen pinta-alasta on metsää

Sanalla metsä tarkoitetaan usein metsämaan ja kitumaan yhteenlaskettua alaa. Niiden pinta-alaosuudet ovat 67 ja 9 prosenttia, eli yhteensä noin 75 prosenttia. Näillä lukemilla Suomi on selvästi Euroopan metsäisin maa.

Suomi on Euroopan metsäisin maa.

Suomalaismetsät ovat havupuuvaltaisia.

Suomessa metsätalouden maaksi kutsuttua maata on 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalouden maa luokitellaan tuottavaksi metsämaaksi, vähätuottoiseksi kitumaaksi ja tuottamattomaksi joutomaaksi.

Sanalla ”metsä” tarkoitetaan usein metsä- ja kitumaan yhteenlaskettua alaa. Niiden pinta-alaosuudet ovat vastaavasti 67 ja 9 prosenttia, eli yhteensä 76 prosenttia.

Jotkut kuitenkin pitävät myös joutomaata metsänä. Jos haluaa ajatella näin, silloin Suomen maa-alasta metsää on 86 prosenttia.

Hehtaareissa laskettuna metsä- ja kitumaata on Suomessa yhteensä 23 miljoonaa. Se on todella paljon: jos haluaisit tarkastaa Suomen metsien kunnon tutkimalla jokaista metsähehtaaria minuutin, siirtymiä hehtaarilta toiselle ei otettaisi huomioon ja tekisit tätä työtä yötä päivää, kaikilla hehtaareilla käymiseen kuluisi yli 44 vuotta.

76 prosentillaan Suomi on Euroopan metsäisin maa. Seuraavina tulevat Ruotsi (74 prosenttia), Montenegro (70), Slovenia (63), Latvia (56) ja Espanja (55). Koko Euroopan metsien ja muun puustoisen maan pinta-alasta Suomessa oli vuoden 2015 tietojen mukaan 11 prosenttia.