Siirry suoraan sisältöön.

Yli puolet Euroopan tiukimmin suojelluista metsistä on Suomessa

Euroopassa on monenlaisia metsien suojelualueita erityisesti suojelun tiukkuuden suhteen. Meillä metsiensuojelu on pääasiassa tiukkaa suojelua, mikä tarkoittaa, että suojellussa metsässä ei saa tehdä mitään metsätaloustoimia.

Keskieurooppalaista suojelua ei meillä aina katsottaisi suojeluksi lainkaan.

Suomessa on vaadittu tiukkaa suojelua, vain sitä on pidetty oikeana ja aitona.

Euroopan unioni on tehnyt Euroopan metsistä, mukaan lukien Norja, Britannia ja Sveitsi, pois lukien Venäjä, State of Europe’s Forests 2020 -selvityksen. Selvityksen tekstin mukaan Euroopassa on tiukimman suojelukategorian metsiä noin 3,6 miljoonaa hehtaaria ja ”niistä noin puolet on Suomessa”. Nämä ovat metsiä, joissa kaikki metsätalouteen tähtäävät toimet on kielletty.

Selvityksen mukaan näitä metsiä on Suomessa 1,9 miljoonaa hehtaaria, mikä on 51,4 prosenttia Euroopan vastaavasta suojelualasta.

Euroopan unionissa tiukimman suojelukategorian metsiä on 3,2 miljoonaa hehtaaria. Niistä Suomen osuus on 59,0 prosenttia.

Euroopan unionin metsämääritelmä ei vastaa täysin suomalaista, vaan unionin ”metsä” kattaa Suomen tuottavan metsämaan ja noin puolet vähätuottoisesta kitumaasta (metsä- ja kitumaa, ks. täältä). Tiukan suojelun määritelmä taas vastaa metsätalousnäkökulmasta hyvin suomalaista määritelmää.

Jos metsiensuojelua halutaan Suomessa kuvata yhdellä luvulla, esimerkiksi ympäristöviranomaiset käyttävät tiukasti suojeltua osuutta metsämaan ja kitumaan alasta. Tämä osuus on noin 13 prosenttia, hehtaareissa 2,9 miljoonaa.

Tämä artikkeli julkaistiin aiemmin otsikolla ”yli puolet Euroopan suojelumetsistä on Suomessa”. Otsikko oli sama lause, mitä käytimme ulkomainoksissa. Siihen päädyttiin, koska tarvittiin selkeä ja yksiselitteinen lause ja koska Suomessa suojeluksi ymmärretään nimenomaan tiukka suojelu.

Esimerkiksi rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia alueita ei meillä yleensä ymmärretä varsinaisiksi suojelualueiksi, vaikka niillekin on määritelty omat suojelukategoriansa.