Siirry suoraan sisältöön.

Metsäala tuo Suomelle verotuloja 3,6 miljardia euroa vuodessa

Metsät tuovat suomalaisille hyvinvointia myös verotulojen kautta.

Suurin verovirta metsistä yhteiskuntaan tulee metsäteollisuuden ja metsätalouden työntekijöiden maksamista tuloveroista. Ne muodostavat noin neljänneksen metsäalan 3,6 miljardin euron verokertymästä. Työntekijöiden palkasta maksetut työnantajan sivukulut ovat lähes yhtä suuret.

Metsäteollisuuden kokonaisverokertymä on vuodessa 2,7 miljardia euroa. Teollisuuden suuria työllistäjiä ja veronmaksajia ovat sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus sekä sahaus. Metsäteollisuuden ja puutuoteteollisuuden tuotantolaitoksia on jokaisessa maakunnassa. Yhteensä niitä on yli 140.

Yhteisöveron suurin maksaja Suomen kaikista yrityksistä vuonna 2021 oli metsäyhtiö UPM tytäryhtiöineen.

Metsät tuovat suomalaisille hyvinvointia myös verotulojen kautta.

Kuva: Matti Immonen

Metsätalous on metsien hoitoa ja puunkorjuuta. Verot puun myyntituloista toivat valtion kassaan esimerkiksi vilkkaana puukauppavuonna 2018 lähes 400 miljoonaa euroa.

Koko metsäalan yhteisöjen tuloverot nousevat puoleen miljardiin euroon, ja arvonlisäveroa ala kerryttää valtiolle 430 miljoonaa euroa.

Luvut perustuvat EY:n laajaan raporttiin, jossa on selvitetty metsäsektorin sekä suoraan että välillisesti tuottamat verot. Raportissa metsäteollisuuteen lasketaan sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus sekä sahaus. Metsätalouteen kuuluu metsien hoito ja puunkorjuu.