Siirry suoraan sisältöön.

Metsä tuottaa hyvinvointia ympäri Suomen

Metsätalous tuottaa hyvinvointia suurelle osalle suomalaisista ympäri Suomen. Metsäsektori kokonaisuudessaan on ainoa tuotannonala, joka pärjää maailmanmarkkinoiden ehdoilla myös Suomen syrjäseuduilla, missä vientituotantoa tai muitakaan toimeentulon mahdollisuuksia ei muuten liiaksi asti ole.

Tuloa metsäala tuottaa yli 730 000 suomalaiselle. Tästä 600 000 on metsänomistajia. Nämä metsänomistajat omistavat noin 440 000 metsätilaa. Suomen talousmetsien pinta-alasta yksityiset kansalaiset ja perheet omistavat 50–60 prosenttia, riippuen siitä, miten metsä määritellään.

Tuoreen Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaan vuosina 2016–2018 noin puolet metsänomistajista sai tuloa metsästään puukauppojen myötä. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että metsänomistajien tavoitteet ovat muuttuneet yllättävään suuntaan 2000-luvulla: aineettomat tavoitteet eivät näyttäisi vahvistuneen. Sekä monitavoitteisten että virkistyskäyttäjien osuudet metsänomistajista ovat vähentyneet ja turvaa ja tuloja korostavien osuus noussut selvästi.

Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa.

Kuva: Konsta Punkka

Mistä luku 730 000 koostuu? Ensinnä juuri puuta myyvistä metsänomistajista. Metsätalous ei kuitenkaan ole suurimmalle osalle metsänomistajista pääasiallinen toimeentulon lähde, vaan he saattavat esimerkiksi olla päätoimisia palkansaajia tai eläkkeensaajia.

Onkin sanottu, että metsä tuo omistajalleen joka vuosi 13. kuukausipalkan.

Metsätalous eli metsänhoito ja puunkorjuu sekä metsäteollisuus myös työllistävät. Kaikkiaan metsäsektorilla on töissä 66 000 ihmistä. Tämän lisäksi metsätalouteen ja metsäteollisuuteen ostetut hankinnat työllistävät yhteensä noin 73 000 henkeä. Epäsuoraan työllisyyteen lasketaan muun muassa puutavaran kuljetus.

Yhteistä niin metsänomistajuudelle kuin työpaikoillekin on, että ne sijaitsevat ympäri laajaa Suomen maaseutua. Esimerkiksi metsänomistajakunta kyllä kaupunkilaistuu, mutta paljon hitaammin kuin yleensä kuvitellaan, todistaa Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus.