Siirry suoraan sisältöön.

Suomessa kasvaa yli puolet enemmän puuta kuin 50 vuotta sitten

Valtakunnan metsien inventointien mukaan Suomessa kasvoi 1970-luvun alussa noin 1500 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Nyt määrä on 2500 miljoonaa kuutiometriä, joten määrä on kasvanut 67 prosenttia.

Metsät ovat Suomen suurin tunnettu hiilinielu.

Yksi tärkeimmistä syistä puuston määrän kasvuun on metsänhoito.

Runkopuun määrän kasvu tarkoittaa, että myös puiden muiden osien – latvuksen, oksien, neulasten, juurten – yhteenlaskettu tilavuus on kasvanut samassa suhteessa. Ja koska puu koostuu suurelta osin hiilestä, samassa suhteessa on kasvanut myös puuston sisältämä hiilimäärä.

Toisaalta tiedetään, että myös maaperän hiilimäärä seuraa puuston hiilimäärän muutoksia. Koska puuston tilavuus kasvaa edelleen, voidaan tällä perusteella sanoa, että metsät ovat Suomen suurin tunnettu hiilinielu.

Syitä puuston määrän kasvuun on useita. Tärkeimmät syyt ovat suunnitelmallinen metsänhoito, jolla nimenomaan tavoitellaan lisääntyvää puumäärää, ja ilmastonmuutos, joka vaikuttaa keskilämpötilojen kasvun ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun kautta.