Siirry suoraan sisältöön.

Suomessa kaadetun puun tilalle istutetaan neljä uutta

Suomessa metsänomistajan on lain mukaan huolehdittava elinvoimaisen taimikon synnystä päätehakkuun jälkeen. Tämän voi tehdä istuttamalla tai kylvämällä puita tai jättämällä päätehakkuun yhteydessä suurimpia puita siementämään uudet taimet, jolloin puhutaan luontaisesta uudistamisesta.

Suomen metsien puuston määrä kasvaa kaiken aikaa.

Suomessa talousmetsien pinta-alasta hakataan vuosittain noin 1,5 prosenttia, mistä yli puolet on harvennushakkuuta.

Jos uusi taimikko tehdään istuttamalla, taimia istutetaan 2000–2200 kappaletta hehtaarille. Kun toisaalta avohakkuussa hehtaarilta kaadetaan keskimäärin 400 puuta, voidaan sanoa, että avohakatulla hehtaarilla jokaista kaadettua puuta kohti istutetaan neljä, jopa viisi uutta puuta.

Kaikki nämä puut eivät tietenkään kasva täyteen mittaan, vaan osa harvennetaan sitä ennen pois. Kokonaisuutena Suomen metsien puuston määrä kuitenkin kasvaa kaiken aikaa.

Väite koskee kuitenkin vain istuttamalla uudistettavaa avohakkuualaa, eikä esimerkiksi kylvämällä uudistettavaa avohakkuualaa. Myöskään harvennushakkuun jälkeen puita ei tarvitse istuttaa, koska metsään jaa kasvukykyinen puusto hakkuun jälkeen.

Suomessa talousmetsien pinta-alasta hakataan vuosittain noin 1,5 prosenttia. Hakkuupinta-alasta yli 60 prosenttia on harvennushakkuuta ja loppu päätehakkuuta. Päätehakkuualasta kolmasosa uudistetaan luontaisesti, noin puolet istuttamalla ja loput kylvämällä.