Siirry suoraan sisältöön.

Suomessa istutetaan joka vuosi 150 000 000 puuta

Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan metsätalouden harjoittajat todellakin istuttavat talousmetsiin keskimäärin 150 miljoonaa puuta joka vuosi.

Taimet istutetaan keväällä ja alkukesästä.

Taimien istutus on käsityötä.

Myös Ruokavirasto seuraa kotimaisilta taimitarhoilta metsänviljelyyn toimitettujen taimien määrää. Keskimäärin se on ollut viime kymmenen vuoden aikana 150 miljoonaa tainta, mutta esimerkiksi vuonna 2019 melkein 175 miljoonaa.

Sen lisäksi, että suomalaiset istuttavat talousmetsiin miljoonittain puuntaimia, muualle talousmetsiin myös kylvetään puita. Kylvöala on noin neljäsosa siitä pinta-alasta, mikä istutetaan.

Taimikoita perustetaan myös luontaisella uudistamisella. Silloin päätehakkuun yhteydessä valitaan parhaat siemenpuut ja jätetään ne pystyyn. Uusi taimikko syntyy sitten näiden puiden siemenistä. Luontaisen uudistamisen pinta-ala on noin puolet kylvö- ja istutusalojen yhteenlasketusta pinta-alasta.

Näitä toimia kutsutaan metsän uudistamiseksi. Metsän uudistamistapa valitaan metsikön ominaisuuksien, kuten maaperän mukaan.

Uuden taimikon perustaminen päätehakkuun jälkeen on Suomessa lain perusteella pakollista. Metsää ei Suomessa tarvitse hakata, mutta jos hakkaa, siitä syntyy velvoitteita.

Taimia ei suinkaan istuteta koko vuoden aikana, vaan istutustyö keskittyy pääosin runsaan kuukauden ajanjaksoon huhti-kesäkuussa. Istuttaminen on pääosin käsityötä ja siitä vastaavat metsänomistajat ja metsäammattilaiset. Istutustyö on myös suosittua kesätyötä koululaisten keskuudessa.

Istutukset, kylvöt ja luontainen uudistaminen takaavat osaltaan metsätalouden jatkuvuuden. Suomen metsätaloudessa käytetään vain alkuperäisiä puita. Vaikka istutus- ja kylvötoimet ovat laajoja, Valtakunnan metsien inventointitietojen mukaan yli neljä viidesosaa metsissä kasvavista puista on luontaisesti syntyneitä.