Siirry suoraan sisältöön.

Yli puolet Euroopan suojelumetsistä on Suomessa

Euroopassa on monenlaisia metsien suojelualueita erityisesti suojelun tiukkuuden suhteen. Meillä metsiensuojelu on pääasiassa tiukkaa suojelua, mikä tarkoittaa, että suojellussa metsässä ei saa tehdä mitään metsätaloustoimia.

Keskieurooppalaista suojelua ei meillä aina katsottaisi suojeluksi lainkaan.

Suomessa on vaadittu tiukkaa suojelua, vain sitä on pidetty oikeana ja aitona.

Esimerkiksi Keski-Euroopassa tällainen suojelu on harvinaista. Siellä on yleistä, että suojelumetsissä laiduntaa karja, metsissä tehdään metsätaloustoimia, kaikki kuollut puu viedään pois metsistä ja alueilla liikutaan asvaltoituja teitä konevoimin. Suomessa tällaisia metsiä ei useimmiten edes laskettaisi suojelualueiksi.

Suomessa on vaadittu tiukkaa suojelua ja vain sitä on pidetty oikeana ja aitona suojeluna. Jos metsiensuojelua halutaan Suomessa kuvata yhdellä luvulla, esimerkiksi ympäristöviranomaiset käyttävät tiukasti suojeltua osuutta tuottavan metsämaan ja vähätuottoisen kitumaan alasta (metsä- ja kitumaa, ks. täältä). Tämä osuus on noin 13 prosenttia, hehtaareissa 2,9 miljoonaa.

Unionin selvityksen määritelmä metsälle ei kuitenkaan vastaa täysin suomalaista määritelmää, vaan unionin ”metsä” kattaa Suomen metsämaan ja noin puolet kitumaasta. Turvallisesti voidaan kuitenkin sanoa, että yli puolet Euroopan tiukasti suojelluista metsistä on Suomessa.

Yllä mainitusta Euroopan unionin selvityksestä on tulossa ajantasaistettu versio syksyllä 2020. Tässä selvityksessä on laskettu jokaisen Euroopan maan kohdalta erikseen tiukasti suojellun metsän osuus metsäalasta unionin käyttämän metsämääritelmän mukaan.

Ennakkotiedot kertovat, että tässä vertailussa Suomen tiukan metsiensuojelun alaksi vuonna 2015 on saatu 1,9 miljoonaa hehtaaria. Näin siis 53 prosenttia Euroopan tiukasti suojelluista metsistä olisi Suomessa.

Jos taas ennakkotietoja katsotaan pelkästään Euroopan unionin osalta, selvityksen mukaan 66 prosenttia unionin tiukasti suojelluista (kokonaisala 2,9 miljoonaa hehtaaria) metsistä on Suomessa. Valitettavasti kyseiseen julkaisemattomaan selvitykseen ei kuitenkaan ole vielä käytössä linkkiä.